Logotyp för Sveriges Olympiska KommittéXL-BYGG
  • Limträ

    Limträappen är framtagen av Moelven Töreboda AB med syfte att underlätta användandet av Limträ och Kerto.

    Limträppen är framtagen av Moelven Töreboda AB med syfte att underlätta användandet av Limträ och Kerto. Med denna app kan du enkelt dimensionera balkar till de vanligast förekommande konstruktionstyperna. Allt för att det skall vara enkelt för dig.