Logotyp för Sveriges Olympiska KommittéXL-BYGG
 • Mät bullret omkring dig!

  Med Arbetsmiljöverkets bullerindikator upptäcker du hur mycket buller du har omkring dig. Mät bullret på jobbet, i bilen och på fotbollsmatchen. Med en enkel knapptryckning får du:

  – En decibelmätare som mäter ljudnivån i realtid med tydlig grafik.

  – En sammanställning över gjorda mätningar där du kan namnge de olika mätningarna.

  – Kort information om buller och kravvärden för ljudnivån.

  – Information om hur du kan kontakta Arbetsmiljöverket.

  Hur fungerar appen?

  Starta decibelmätaren genom att trycka på knappen på den första fliken. Mätningen pågår till att du trycker på knappen igen. Då visas ett genomsnittsvärde och ett högsta värde för mättiden. Därefter kan du välja att namnge mätningen och spara mätningen.

  Applikationen är inte likvärdig med en professionell bullermätare utan ger ungefärliga värden. Tanken är att få en indikation på bullernivån omkring dig för att vid behov kunna gå vidare och göra mer noggranna mätningar. Om du upplever besvärande ljudnivåer på din arbetsplats, kontakta i första hand din arbetsgivare eller ditt skyddsombud.