Logotyp för Sveriges Olympiska KommittéXL-BYGG
 • Säkra våtrum

  • GVK:s Säkra Våtrum ger både hantverkare och beställare praktiska instruktioner för hur man bygger våtrum på rätt sätt. Försäkringsbolag och beställare kan också jämföra ett utfört arbete med branschreglerna för att se om arbetet håller måttet. Branschreglerna tillämpas vid så kallade tunnskiktskonstruktioner och gäller för badrum, toalett och tvättstuga. De är en praktisk tillämpning av Boverkets Byggregler och harmoniserar med Säker Vatteninstallation, AMA Hus och AMA VVS & Kyl.

  INNEHÅLL

  Här kan du i korthet läsa om branschreglernas olika delar och få en översikt av regelverket.
  – Golv – byggskivor, golvskivor, förstärkning, golvvärme med mera
  – Vägg och skivmaterial för vägg
  – Tätskikt – tätskiktstyper, våtzoner och tätning av rör
  – Golvbrunnar – runda och väggnära
  – Rörgenomföringar i våtrum
  – Handikappanpassning
  – Kontroll av tätskikt och byggmaterial
  – Råd och anvisningar

  FUNKTIONER

  – Dela enkelt med dig av artiklar och illustrationer via epost
  – Lätthanterlig och avancerad sökfunktion