Logotyp för Sveriges Olympiska KommittéXL-BYGG
 • Bidrag för energieffektivisering!

  Du vet väl att regeringen den 15 juni 2023 beslutade att husägare kan ta del av ett energieffektiviseringsstöd för att göra sina hem mer energieffektiva?

  missing tag

  Energieffektiviseringsstödet för småhus är uppdelat i tvåkategorier av bidragsberättigade åtgärder: värmesystemsåtgärder och klimatskärmsåtgärder. Klimatskärmsåtgärderna omfattar förbättringsåtgärder i klimatskärmen, dvs. husets skal, för att minska energiförlusten. Det kan innebära tilläggsisolering, vindisolering och byte av fönster och dörrar med lägre U-värde. 

  För att nyttja energistödet måste bidraget vara över 10 000 kronor och arbetet måste utföras av en aktör med F-skattsedel. Bidraget kan sökas genom Boverkets e-tjänst. Ansökningsperioden öppnar den 3 juli 2023 och pågår fram till 2025. Det är också möjligt att ansöka retroaktivt för åtgärder som utförts efter den 8 november 2022.

  Ansök retroaktivt

  Småhusägare som tagit del av bidrag för värmesystemsåtgärder efter den 8 november 2022 kan nu även ta del av bidrag för klimatskärmsåtgärder.

  • Bidraget måste vara över 10 000 kronor.
  • Arbete utförs av aktör med F-skattsedel.
  • Ansökan via Boverkets e-tjänst.
  • Ansökan öppnar den 3 juli 2023.
  • Bidraget går att söka retroaktivt.


  Läs mer och ansök på boverket.se