Logotyp för Sveriges Olympiska KommittéXL-BYGG
  • Cancerfondens Rosa Företagsvän 2023

    Vi är stolta att meddela att vårt företag har valt att stödja Cancerfonden som Rosa Företagsvän 2023 genom en betydelsefull donation.

    Att vara Cancerfondens Rosa Företagsvän innebär att vi som företag tar ett aktivt steg mot att främja medvetenheten om cancer och stödja forskningen som leder till banbrytande framsteg inom prevention, diagnostik och behandling.

    Vår donation är en symbol för vårt åtagande att vara en positiv kraft i samhället och en drivkraft till förändring. Tillsammans strävar vi efter att göra skillnad och hoppas på en ljusare framtid för de som kämpar mot cancer, där forskningen banar vägen för en värld utan denna sjukdom.

    missing tag