Logotyp för Sveriges Olympiska KommittéXL-BYGG
  • XL-Stödet


    Under 2020 införde XL-BYGG Hans Anders, XL-Stödet. XL-Stödet är en del av XL-Hjälpen som är kedjans centrala del av engagemanget gentemot föreningar.

    XL-Stödet är XL-BYGG Hans Anders lokala engagemang mot föreningar i södra och mellersta Skåne. I de områden där vi har vår huvudsakliga verksamhet. Vi ger stöd till idrottsföreningar och kulturella föreningar samt föreningar som jobbar med sociala frågor. Främst stödjer vi ungdomsverksamhet och lag, inga enskilda utövare. Vi vill att föreningen har ett organisationsnummer och att de som är förtroendevalda inte får något arvode för sitt ideella arbete. Vi stödjer föreningar baserat på tydliga motprestationer.

    Har du några frågor kan du mejla dessa till xlstodet@xlhansanders.se. Märk mejlet med XL-Stödet och ditt föreningsnamn.