Logotyp för Sveriges Olympiska KommittéXL-BYGG
 • En altan består av tre delar

  Stödpunkterna

  Stödpunkterna kan gjutas fast eller så grävs färdiga betongplintar ned. På dessa punkter fästs reglar (bärlinor) som blir själva ramverket för din altan. Reglarna är normalt 45 mm tjocka och i höjderna 145, 170 och 195 mm. Höjden styrs av hur markförhållandena ser ut och hur många bärande stödpunkter du behöver.

  Tralldäcket

  De vanligaste storlekarna på trallvirket är 22×95 mm, 28×120 mm och 34×145 mm. 22×95 mm blir något billigare, men mer arbetskrävande och risken för en svajig altan är större. Väljer du 28×120 mm, får du en mer traditionell altan. Vill du ha en extra stabil och rejäl altan väljer du 34×145 mm.

  Lägg med distans, även när virket är vått

  Många lägger trallbrädorna dikt an mot varandra om virket är blött, i tron om att värmen kommer att torka isär brädorna. Det skapar ofta problem. Väldigt sällan är virket genomvått, vilket du ser när brädan kapas. Virket kommer alltså att dra åt sig mer fukt och vatten under de blöta årstiderna höst och vinter, än vad brädan dragit åt sig vid själva läggningstillfället. Virket kommer alltså att svälla ännu mer.

  Ingen distans, ingen hållbar trall

  Saknas distans kommer trallbrädorna att tvingas uppåt och det är stor risk för skruvbrott. Regelverket under trallen drar också åt sig fukt, och då reglarna ligger på tvären mot trallen skapas en rörelse som går åt motsatt håll. Lägg därför alltid med distans på minst ett par millimeter, för att ha en buffert av plats som ger utrymme för kommande expansion.

  Ramverket - håll dig till regelverket

  Våra rekommenderade avstånd/spännvidd mellan stödpunkterna vid olika dimensioner av reglar är:

  45×145 mm – ca 150-200 cm
  45×170 mm – ca 180-260 cm
  45×195 mm – ca 210-300 cm

  Mellan reglarna monteras stödreglar för trallvirket ex. 45×95 mm, som enklast monteras med en balksko. Regeln kan också placeras direkt på bärlinor om höjden på din altan tillåter det. Och istället för stödreglar kan du välja att endast ha bärlinor hela vägen.