Logotyp för Sveriges Olympiska KommittéXL-BYGG
 • Välj rätt fönster

  Oavsett om du ska renovera eller bygga nytt är val av fönster ett av de viktigaste – och svåraste – besluten. Här ger vi dig några riktlinjer för hur du kan tänka inför fönsterbytet.

  Utseende

  Hela husets utseende påverkas av vilka fönster du väljer. Husets ålder, arkitektur och stil sätter riktlinjerna för vad som passar bäst. De flesta fönstertillverkare erbjuder moderna, energieffektiva fönster i flera olika stilar, även till äldre hus med spröjsade fönster. Tänk på att du kan behöva bygglov om du byter till fönster som förändrar husets utseende. Kontakta din kommun om du är det minsta osäker.

  Funktion

  Förutom designen är det viktigt att du tänker igenom vilka krav du ställer på fönstret funktionsmässigt. Behöver du kunna öppna fönstret? Vill du öppna det inåt eller utåt? Eller du kanske vill ha ett vridfönster? Behöver fönstret vara extra bullerreducerande eller extra inbrottssäkert? Sitter fönstret i söderläge kanske du vill ha ett specialglas som minskar ljusinsläppet, eller sätta in någon typ av persienner. Fråga oss så hjälper vi dig att välja rätt.

  Energi

  Ett av de främsta skälen till att man byter fönster är att man vill minska energiförlusten. På äldre hus kan fönstren stå för 35% av husets värmeläckage! Det blir många kronor i uppvärmningskostnad varje år, förutom att det är dåligt för miljön. Moderna kvalitetsfönster är ofta certifierade med den nya energimärkningen EQ Fönster, som i praktiken är en varudeklaration för fönstrets energiprestanda. Här kan du bl a utläsa fönstrets U-värde, LT-värde, lufttäthet och G-värde. Se nedan.

  Värmemotstånd (U-värde)

  Kanske det viktigaste värdet. Det anger fönstrets totala värmemotstånd, alltså glas, karm och båge. Ju lägre värde, desto bättre isoleringsförmåga har fönstret.

  Dagsljustransmittans (LT-värde)

  LT-värdet visar hur mycket dagsljus fönstret släpper in. Ju högre värde, desto mer ljus. Helst ska det vara över 60%.

  Lufttäthet

  Lufttätheten testas fram i laboratorier enligt en satt standard. Låg- och nollenergihus ska ha fönster med mycket hög lufttäthet.

  Solenergitransmittans (G-värde)

  G-värdet är ett mått på hur mycket solvärme som fönstret släpper in. Ett högt värde innebär att mycket solenergi kommer in i huset – och det är ju bra eftersom solenergin är gratis värmeenergi!