Logotyp för Sveriges Olympiska KommittéXL-BYGG
 • Efter byggprojektet

  Vårt arbete tar givetvis inte slut bara för att ditt byggprojekt gör det. Efteråt rekommenderar vi ett uppföljningsmöte och en genomgång av vårt projektsamarbete. Här kan vi erbjuda dig en sammanställning av materialåtgång och kostnader under ditt projekt, om så önskas. Vi ser också till att du får all den projektdokumentation du behöver, som produktdatablad, certifieringar m m. Vi går igenom logistiken tillsammans. Fungerade den optimalt eller kan den justeras till nästa projekt? Ännu bättre lagarbete?

  Vi ser varje projekt som en nyttig erfarenhet inför kommande projekt. Det är bara så vi kan utveckla vårt lagarbete och bli ännu bättre. Vad hade vi kunnat göra för att bli ännu effektivare? Skulle vi valt något alternativt byggmaterial/alternativ byggmetod? Hade vi kunnat vässa leveranserna och logistik ännu mer? Hade det varit bättre att dela upp leveranserna och komplettera med till exempel just-in-time och terminalisering? Hade några ytterligare tjänster kunnat göra ditt jobb ännu enklare och effektivare?

  Exempel på tjänster efter byggprojektet
  • Uppföljningsmöte
  • Utbildning
  • Byggarbetsplatsskyltar
  • Arbetskläder
  • Bildekor & striping
  • Proffswebb

  Vänligen kontakta din lokala XL-BYGG butik för att se vilka tjänster de erbjuder. Lokala variationer kan förekomma.