Logotyp för Sveriges Olympiska KommittéXL-BYGG
 • Rotavdrag

  ROT-avdraget ger kunden 30% skattereduktion på arbetskostnaden vid renovering samt om- & tillbyggnad.

  Avdrag på max 30 procent av arbetskostnaden

  Du kan dra av max 30 procent av arbetskostnaden i rotavdrag. Den sammanlagda skattereduktionen får inte överstiga 50 000 kr per person/år. Om du till exempel har fakturerat 50 000 kr inklusive moms kan du göra rotavdrag med 15 000 kr på fakturan och kunden måste betala 35 000 kr för att Skatteverket ska kunna betala ut 15 000 kr till dig. Detta gäller för de rotarbeten som din köpare betalar den 1 januari 2016 eller senare. Observera att rot- och rutavdraget tillsammans är på max 50 000 kronor per år och person oavsett ålder.

  Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som kunden:

  • äger och bor i eller har som fritidsbostad eller
  • äger och som kundens föräldrar bor i.

  Kunden får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre. Läs mer om exempel på arbeten som är berättigad till ROT-avdrag.

  Skattereduktion

  Så här går det till om ditt företag säljer rotarbete till någon som vill ha skattereduktionen:

  • Du kommer överens med kunden om det är husarbete som ska utföras.
  • Du ber kunden om namn, adress och personnummer. Om det gäller ROT-arbete försäkrar du dig om att personen äger den aktuella bostaden och ber om bostadens beteckning. Gäller det en bostadsrätt ber du också om föreningens eller bolagets organisationsnummer.
  • Du frågar om kunden har köpt husarbete tidigare under året och i så fall för hur mycket. Du kan också be kunden om information från Skatteverket, där det framgår hur mycket kunden dittills under året utnyttjat av den maximala skattereduktionen för husarbete.
  • Du utför arbetet.
  • Du fakturerar kunden som vanligt men drar av 30 % av arbetskostnaden (inkl. moms). Om kunden närmar sig eller har överskridit gränsen på 50 000 kronor i maximal skattereduktion drar du av mindre eller inget alls. Ange kundens personnummer på fakturan.
  • Du fakturerar kunden eller tar betalt kontant mot en kontantfaktura.
  • Kunden betalar.
  • Du begär resterande del av beloppet från Skatteverket.
  • Skatteverket betalar ut pengarna till ditt företag, normalt inom tio dagar. Du får också ett beslut av Skatteverket om att pengarna kommer att betalas ut. Om de inte kan betala ut pengarna får du ett beslut om det, som du kan överklaga.

  Begär utbetalning av Skatteverket

  Du registrerar din ansökan i e-tjänsten rot och rut där dina uppgifter kontrolleras omedelbart så att din ansökan blir komplett och rätt summerad. Tjänsten kräver svensk e-legitimation.

  Du kommer att behöva lämna in uppgifter som:

  • Antalet arbetade timmar
  • Materialkostnader
  • Övriga kostnader för annat än hushållsarbete och material
  • Vilken typ av arbete du har utfört