KFV RÄTTVIKS VILTJOUR

DRÖMPROJEKT: FLYGTRÄNINGSVOLJÄR

PROJEKT

Plats: KFV Rättviks Viltjour, Rättvik, Dalarna

Anläggning: XL-BYGG Siljan

Proffsbyggare: Edgyr AB

När genomfördes projektet: 2021

Huvudpartners: Rockwool, Stenvalls, Areco, Bosch

Samarbetspartners: Svenska Fönster, Traryd fönster, Valbo Trä, Mataki, Skydda, Lindab, GOP

Drömprojekt: Flygvoljär.

Föreningen önskade sig en flygvoljär av större modell för att ge större skadade fåglar / rovfågar möjlighet till en rekreation innan de återigen kunde släppas fria igen. Voljären byggdes ny helt från grunden och resultatet blev en 36 meter lång voljär, 4 meter bred och 4 meter hög. Nu hoppas vi att skadade fåglar får möjlighet att Med denna frlygträningsvoljär hoppas vi att Rättviks viltjour ytterligare ges bättre möjligheter att rädda våra fåglar som olyckligt skadats. 

2023-04-19.jpg
Rattvik_faglar-i-skyn.jpg
Rattvik_fardigt-resultat.jpg
Rattvik_fardigt-resultat_2.jpg
Rattvik_montering-av-moduler.jpg
Rattvik_stommar-pa-plats_tak.jpg
Rattvik_stommar-pa-plats_vaggar-pa-vag-upp.jpg
Rattvik_stommar-pa-plats_vaggar-pa-vag-upp_2.jpg

XL-BYGG MOTIVERING

”Det är ett fantastiska jobb som KFV Rättviks viltjour gör för att rädda fåglarna. Med denna nya flygträningsvoljär hoppas XL-Hjälpen att de skadade fåglarna snabbt blir friska och flygdugliga igen. KFV Rättviks viltjour – era insatser är ovärderliga och så viktiga.”

Tack för att vi får hjälpa till!

Vännerna på XL-BYGG