Logotyp för Sveriges Olympiska KommittéXL-BYGG
 • Välj rätt sand

  Det finns många olika sorters sand, grus och stenkross, och en mängd olika kornstorlekar. Vilken du väljer beror på vad det är du ska göra. Här reder vi ut begreppen. Har du frågor om vilket material du ska välja är du förstås alltid välkommen in till oss.

  Grus & makadam

  Grus finns i flera olika storlekar och används till bland annat gångar, gårdsplaner, vägmaterial och som dräneringsmaterial. Krossat grus, eller makadam, är grövre och används bland annat som dräneringsmaterial och som underlag till gjutning av betongplattor. Grövre makadam används bland annat under vägbeläggning och järnvägsräls.

  • Fingrus: 0–8 mm
  • Singel: 5–64 mm
  • Bärlagergrus: 0–70 mm
  • Fyllnadsgrus: 0–300 mm
  • Finmakadam: 4–25 mm
  • Medelmakadam: 25–65 mm
  • Makadam, finns i många storlekar: Från 4–80 mm.

  Stenkross

  Används ofta för rengöring och blästring av fasader och kallas ibland för dolomit. Den finns i många storlekar.

  Singel

  Lite grövre grus med rundande kanter som ofta används som dräneringsmaterial eller utfyllnad i betong. Gångsingel är något mindre i storlek.

  Sand

  Finns i många varianter och grovlekar, för olika användningsområden.

  • Mur- och putssand: För fogfyllning, brukblandning, halkbekämpning etc. 0–4 mm
  • Fogsand: För fogning och läggning av marksten
  • Sättsand: För sättning av marksten
  • Halksand: Sandning av isiga vägar
  • Sandlådesand: Specialsand för lekplatser och sandlådor
  • Tvättad sand: För golv som kräver dammfri sand. Innehåller kvarts

  Stenmjöl

  Fin sand för plattsättning och som uppblandning av lerig jord.