Logotyp för Sveriges Olympiska KommittéXL-BYGG
 • Takets hälsokontroll

  Hur mår ditt tak?

  Att byta tak är inget man behöver göra speciellt ofta. Livslängden på takplåt och takpannor är ca 30–50 år och för lertegelpannor upp till 100 år. Undertaket, det vill säga pappen, har en kortare livslängd på ungefär 30 år och det är oftast den som avgör när det är dags för ett nytt tak. Ett enkelt sätt öka livslängden på ditt tak är att regelbundet kontrollera det och därigenom hitta fel och skador i ett tidigt stadium. Om du själv tänker kolla ditt tak, se till att alltid använda säkerhetsutrustning, säkerhetslina och sele är A och O. Du får visserligen ta dig upp för att inspektera utan att han säkerhetsutrustning, men varför chansa? 

  Översyn vår och höst

  Oavsett vilken typ av tak du har är det bra att kolla det minst en gång på våren och en gång på hösten. Det är också bra att göra en extra kontroll efter ett regnoväder och kraftig blåst. 

  Börja på vinden

  Om huset har kallvind är det här du ska börja. Gå upp med en ficklampa och inspektera taket noga. Fuktfläckar eller mögel är ett tecken på att något är fel. Kolla särskilt där det finns olika genomföringar – där är risken för läckage störst.

  Kontrollera under råsponten och titta extra noga där det finns eventuella genomföringar i undertaket. Vanliga ställen där fukt- eller rötskador uppkommer är till exempel vid takfoten, vid murstocken eller vid ventilationsrör och stosar.

  Under pannorna

  Är det en spricka i någon panna bör du byta den omgående. Är det mycket påväxt kan det innebära att pannan är skadad och att fukt tränger igenom. Här och där kan det vara bra att lyfta på pannorna för att checka så att inte läkten är fuktig. Och känn på takpappen, den ska stöta bort istället för att dra åt sig fukten. Kontrollera sedan nocken. Nockpannorna är extra utsatta. Se att de sitter fast. De bör vara spikade. Kontrollera sen skorstenen och att det inte kommer in fukt vid skyddsplåten. Titta även på vindskivorna. Är de murkna eller om färgen flagnar kan det vara dags att byta dem. Är det många spruckna takpannor eller om du märker att det tränger igenom fukt av någon annan anledning är det antagligen hög tid att lägga om hela taket. 

  Mosspåväxt

  De flesta pannor får till slut mosspåväxt, särskilt om taket är i skugga. Har du möjlighet att ta bort grenar eller träd för att få mer sol på taket, så minskar mosspåväxten. Mossan förstör inte pannan, men den binder fukt på taket och kan täppa igen luftspalter, så det kan vara bra att hålla den borta från taket. Ofta kan mossan tas bort med en vanlig kvast.

  Avvattning

  Se till att häng- och stuprännor är fria från skräp som löv, barr, kvistar och fågelbon. Om inte vattnet kan rinna undan kan både tak och fasad skadas.

  Med takavvattningssystem menas hängrännor, stuprör, vinkelrännor (ränndalar) och utkastare. Rensa gärna hängrännorna från löv och kvistar två gånger om året. Dels på våren, dels på hösten. 

  Checklista

  Det här är vad du regelbundet bör kolla efter:

  Använd alltid säkerhetsutrustning när du ska upp på taket. Sele och säkerhetslina är A och O!