Logotyp för Sveriges Olympiska KommittéXL-BYGG
 • Frågor och svar – Altan och trall

  Det är bygglovsenheten i din kommun som bedömer om just din altan kräver bygglov eller inte. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller tillbyggnad – eller ändrar byggnadens yttre avsevärt. På Boverkets hemsida finns en bra översikt över reglerna.

  Du behöver till exempel ha koll på hur högt du får bygga en altan ovan mark utan att det ska bli bygglovspliktigt. Gränsen är i regel 1,8 m från marken vid altanens ytterkant upp till altangolvets översida. Kontrollera alltid med din kommun vad som gäller innan du börjar bygga. Tänk dock på, att om planer finns att senare bygga väggar och tak, så gäller särskilda regler för det.

  Kom också ihåg att även om altanen inte kräver bygglov ska den uppfylla vissa krav, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.

  Ett trädäck utan tak direkt på marken kräver i regel inte bygglov. Har du planmark att utgå ifrån, är det såklart enklare. Men tänk också på att underlaget måste vara stadigt och väldränerat. Prata med din XL-BYGG butik, så hjälper de dig med rätt förberedelser.

  Virke som är impregnerat med vattenbaserade träskyddsmedel kan ytbehandlas på samma sätt som oimpregnerat trä, om det är ordentligt torrt. Måla inte på trä som har en fuktkvot som är högre än 16%.

  Underhåll med pigmenterad eller opigmenterad träolja bör vid behov upprepas regelbundet, i regel varje eller vartannat år.

  Alternativt kan ytan ytbehandlas med ett kiselbaserat ytbehandlingsmedel. En kiselbehandling utförs i två steg och ger trallytan, efter kort tid, en silvergrå kulör. Studier har visat att kiselbehandling ger ett bra skydd mot fukt och missfärgning.

  Håll efter ditt trädäck! Ett trädäck som tvättas och hålls rent från smuts och missfärgning håller länge och ökar trivseln.

  Se till att underliggande konstruktion är stabil, har rätt dimension och att stommen till altanen är rätt avvägd och ligger horisontellt eller lutar en aning ut från huset för att få avrinning. Sedan ska du bestämma dimensionen på bärlinorna, dvs de reglar som har stöd på stolparna eller som skruvas in i väggen som ramverk för hela konstruktionen. Slutligen ska du sätta skruvreglar i eller på ramverket. Dimension och cc-mått beror på konstruktionen i övrigt. Ta med en skiss till din XL-BYGG butik, så hjälper vi dig att räkna på virkesåtgång.

  Börja med att räkna fram virkesåtgången, men glöm inte att räkna med kostnader för ev plintar, skruv, beslag och andra infästningar. En hjälp på vägen är steg-för-steg-verktyget essguide.se. Här kan du snabbt och enkelt välja material, beräkna åtgång och få en bra överblick på allt material, inklusive virket. Alla dina val samlas i en komplett inköpslista som kan förvandlas till en offertförfrågan för projektet, som du kan ta med till oss på XL-BYGG. Alla steg i processen tar hänsyn till byggregler från Svenskt Trä.

  Först och främst – planering! Var ska du placera altanen i förhållande till väderstreck, vind, insyn osv. Hur ska ni använda altanen, och hur vill ni komma åt den inifrån och utifrån? Tak eller inte tak? Tänk igenom allt och gör skisser utifrån era husritningar. Lås er inte hur ni använder platsen idag, ibland kan man behöva tänka nytt för att få nya idéer.

  Det finns en uppsjö färdiga räckesmoduler på marknaden. Finns det något som passar er stil är det såklart smidigare än att bygga det själv. Om du bygger en altan från grunden, tänk på att du kanske vill använda stolpverket under altanen som en fortsättning upp till att tjänstgöra som altanstolpar. Tänk igenom hela altanbygget innan du bestämmer konstruktionen och utseendet.

  Tänk igenom hur den ska användas. Ska den gå längs med hela altanen eller bara på en del? Ska man kunna mötas i den? Vad blir den totala höjden? Passar min konstruktion något av standardmåtten på marknaden? Ta med en skiss till din XL-BYGG butik, så hjälper vi dig med råd. Där kan du hitta alla delar till en egenbyggd trappa, från vangstycken och virke till sättsteg och plansteg. Tänk på att du behöver räcke också som fallskydd.

  Ta först reda på några grundläggande detaljer. Behövs bygglov? Kolla med bygglovsenheten i din kommun. Men det är en del annat att tänka igenom också, vilken modell av tak passar till huset, hur ska jag lösa takavvattningen och snöansamlingar, behöver grunden förstärkas? Ska det vara tak över hela altanen eller bara en del? Tänk också på hur mycket ljus du vill släppa igenom och att det kan påverka ljusinsläppet i rummen innanför altanen.