Logotyp för Sveriges Olympiska KommittéXL-BYGG
 • Flytspackla ett golv

  Att ha ett jämt och tätt underlag är det absolut viktigaste att tänka på när man ska lägga nytt golv. En av de bästa metoderna för att få till det är genom att flyttspackla. Ett flytspacklat golv är ett bra underlag för läggning av exempelvis keramikplattor, laminatgolv, vinylgolv, men kan även användas som ett färdigt golv utan någon annan beläggning. Det är relativt enkelt och är man noggrann så kan man få ett väldigt fina resultat.

  Denna guide går igenom hur du flytspacklar golvet samt tips och trix som kan vara bra att tänka på. Läs guiden i sin helhet innan du börjar.

  Rengör det gamla golvet

  1. Börja med att förbereda underlaget för flytspacklet genom att riva bort de golv som eventuellt inte kan spacklas över, till exempel flytande klickgolv och linoleumgolv. Ta också bort golvsocklarna och dammsug golvet noggrant. Använd inga rengöringsmedel eftersom dessa kan påverka resultatet av gjutningen. Täta med fogmassa eventuella springor där flytspacklet kan rinna ut. Stäng också av dörröppningar och liknande med hjälp av en avstängningslist.

  Rumsstorlek och spacklets tjocklek

  2. Stryk en primer på golvet med en pensel eller roller. Primer köps oftast koncentrerad och blandas enligt anvisning på förpackningen. Primern binder dammet och gör att betongen inte torkar ut för snabbt när väl golvet är spacklat.

  Rumsstorlek och spacklets tjocklek

  3. Flytspackel är en självutjämnande betongblandning som man köper i torr form som ska blandas med vatten. För att få en aning om hur mycket flytspackel som behövs kan du räkna med 1,8 kg pulver per kvadratmeter och millimeter tjocklek. Ett golv som är 1 m² och ska spacklas 10 mm behöver alltså 18 kg pulver.

  Till rum som är upp till 30 m² kan man blanda till spacklet och fördela det själv, medan rum som är större än så bör spacklas med hjälp av en betongpumpbil. Tjockleken på spackellagret beror lite på hur ojämnt ditt golv är i dagsläget. Mät med ett vattenpass för att se var golvet är ojämnt och hur mycket det skiljer. Minsta rekommenderade tjocklek är 4 mm, så lagret bör alltså på det tunnaste stället inte understiga detta. 

  För att ha koll på vilken höjd man spacklar på finns små nivåpinnar att köpa. Nivåpinnarna klipps av i rätt längd och placeras ut på golvet.

  Blanda och spackla i jämn takt

  4. Blanda till önskad mängd flytspackel i en murarhink med hjälp av en stark borrmaskin med betongvisp, alternativt en speciell betongblandare . På förpackningen står hur mycket vatten som ska användas och hur länge det ska blandas. Vatten ska alltid hällas i först och sedan betongen i omgångar. Tänk på att det är tungt jobb för maskinen att blanda betong, så använd inte en vanlig skruvdragare då det finns risk att den går sönder.

  5. Häll ut det blandade flytspacklet på golvet. Börja gärna i ett hörn och arbeta dig mot utgången. Spacklet flyter ut ganska bra men kan behöva hjälp av en rätskiva eller en stor spackelspade för att komma till rätt nivå. 

  6. Upprepa föregående steg tills du har tillräckligt med spackel för att fylla golvet till den nivå du önskar. Tänk på att hälla ut spacklet i små omgångar så att du når att jämna ut det med spackelspaden. Om du gör flera blandningar kan det bli nyansskillnader i spacklet. Blanda därför i en större hink eller tunna om du vill använda flytspacklet som färdigt golv för att undvika att se dessa skillnader.

  Det nya golvet

  7. När golvet är fyllt med spackel till rätt nivå är det bara att låta det brinna. Tiden avgörs av typ och fabrikat men rekommenderad tid anges alltid på förpackningen. Ta sedan bort avstängningslisterna och det nya avjämnade golvet är redo för sin ytbehandling eller nya beklädnad.

  Om du inte har tänkt att lägga ett nytt golv ovanpå golvspacklet går det
  utmärkt att lacka eller måla betongen. Har du däremot flytspacklat i ett våtrum,kök eller planerar att lägga ett vinylgolv bör du applicera ett tätskikt. Detta är som en hinna som målas på golvet och en bit upp på väggen och skyddar golvet från fukt. 

  Lycka till!