logotyp
XL-BYGG Värnamo

HplusH

H+H Sverige AB arbetar med utveckling och försäljning av ett komplett sortiment av lättbetongprodukter, bl.a lättbetongblock, lättbetongbalkar, väggelement, takelement och bjälklagselement. Vi har lättbetongprodukter till bostäder, styckebyggda villor, industrihallar samt byggsystem för andra byggnader som skolor och sjukhus etc.

 

H+H lättbetong - Framtidens byggmaterial

För H+H har miljömedvetet kvalitetsbyggande varit en målsättning under många år. Detta har resulterat i en serie miljövänliga lättbetongprodukter som alla har en rad naturligt inbyggda egenskaper: 

  • Bärande
  • Värmeisolerande
  • Brandsäkra
  • Lufttäta
  • Oorganiska
  • Enkla att såga i
  • Bra underlag att putsa
  • Flexibla och formbara

H+H Sverige AB ingår i den börsnoterade koncernen H+H International A/S, som har tillverkat lättbetong i över 70 år. Koncernen är i dag Nordeuropas största tillverkare av lättbetong.

Vi erbjuder ett komplett sortiment av lättbetongprodukter. Våra homogena block multiplattan och celblocket samt termoblocket ett nytt lågenergiblock med integrerad isolering för extra lågt u-värde. Multiplattan är ett massivt lättbetongblock som används till bärande och ej bärande väggar. Multiplattan Innervägg effektiviserar byggprocessen och ger lägre kostnad. Celblocket är ett massivt lättbetongblock för ytterväggar som används till bärande vägg eller utfackningsvägg. Termoblocket har ett 3-i-1 system som är isolerande, bärande och brandsäkert, blocket passar utmärkt för passivhus. Till våra blockprodukter har vi ett komplett balksortiment. H+H erbjuder även bjälklagselement, väggelement och takelement.

H+H:s blockprodukter är CE-märkta och Basta-registrerade. På vår hemsida finns inspiration, produktdata, arbetsanvisningar och annan teknisk information.

Mer information hittar du på: www.hplush.se