logotyp
XL-BYGG Tibro
Öppettider

Kakel & klinker i våtutrymmen

om du tänker utföra arbetet själv.

OM DU TÄNKER UTFÖRA ARBETET SJÄLV

För keramik på golv och vägg i våtrum gäller Byggkeramikrådets Regler (BBV). Reglerna fastställer vad som kan anses vara fackmässigt utförande och syftar framförallt till att uppfylla kraven på en fuktsäker konstruktion. Reglerna bygger på väl beprövade och testade tekniker och kan ses som en förutsättning också för att hemförsäkringen ska gälla. För privatpersoner som utför våtrumsarbete själv, krävs det  att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt för att garantier och försäkringar ska gälla.

Kontakta gärna ditt försäkringsbolag om vilka villkor som gäller för din försäkring. Du bör vara händig och van att utföra egna arbeten i huset. Det krävs noggrannhet i varje arbetsmoment och beskrivningar och anvisningar måste följas i detalj. Känner du minsta tvekan, kontakta din återförsäljare för tips och råd.