Logotyp för Sveriges Olympiska KommittéXL-BYGG
 • Villkor för tävlingar

  Dessa allmänna villkor gäller för Mestergruppen Sverige AB:s, org. nr 556185-4315, tävlingar som

  publiceras i XL-BYGG:s kanaler. Genom att delta i tävlingen godkänner du våra tävlingsvillkor.

  Tävlingsvillkoren gäller i den mån inget annat har angetts i ett särskilt inlägg kopplat till tävlingen.

  Vid skiljaktigheter mellan ett inlägg och dessa tävlingsvillkor ska inlägget gälla framför tävlingsvillkoren.

  XL-BYGG tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka möjligheten 

  att medverka i tävlingen eller som kan påverka slutresultatet av tävlingen

  Särskilda villkor

  De specifika villkor som gäller för respektive tävling anges i inlägget som publiceras av

  XL-BYGG i relevant kanal, t.ex. sociala medier eller på xlbygg.se, i inlägget anges även det pris du kan vinna.

  Tävlingen pågår till och med det datum som anges i inlägget och tävlingsbidrag som är XL-BYGG tillhanda 

  först efter detta slutdatum ingår inte i tävlingen.

  Vem får delta i tävlingen?

  Du måste vara minst 18 år och bosatt i Sverige för att kunna delta i våra tävlingar.

  Hur utses vinnaren?

  Om inte annat anges i inlägget utses vinnaren genom ett lotteri eller av en jury utsedd av XL-BYGG. Juryns beslut kan inte överklagas.

  När vinnaren är utsedd kommer denne att presenteras på det datum och på det sätt som anges i inlägget. 

  Vi kommer även kontakta vinnaren via direktmeddelande till dennes  användarprofil om tävlingen sker i sociala medier.

  Beroende på tävling kan priset delas ut genom att du hämtar det i någon av XL-BYGG:s butiker eller att det skickas hem till dig. 

  I vissa fall kan det även skickas via e-post eller post. Mer information finns i inlägget eller i vår kontakt med dig efter avslutad tävling.

  Samtliga priser är personliga och kan inte överlåtas till annan. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter.

  Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

  Hur behandlar vi dina personuppgifter?

  I samband med tävlingen kommer vi att behandla dina personuppgifter. De uppgifter som du lämnar om dig själv kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen, identifiera din ålder, tillkännage vinnare samt för att kunna marknadsföra XL-BYGG och våra tjänster. Genom att godkänna dessa tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. samband med publicering av tävlingens vinnare kan personuppgifter komma att publiceras i XL-BYGG:s kanaler. Exempel på kanaler det kan publiceras på är xlbygg.se, Facebook, Instagram och LinkedIn.

  Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy

  Frågor om våra tävlingar

  Om du har frågor om tävlingen eller om du vill ta tillbaka ditt godkännande till att vi delar dina uppgifter kan du kontakta XL-BYGG på telefonnummer 0771-220011 eller e-post kundservice@xlbygg.se

  Ange i så fall vilken tävling som din fråga rör så att vi enklare kan hjälpa dig.