Logotyp för Sveriges Olympiska KommittéXL-BYGG
 • Skivmaterial

  Skivmaterial till ditt byggprojekt

  I de allra flesta byggprojekt kommer man behöva någon form av skivmaterial, i de flesta fall byggskivor i trä. Det finns flera olika typer av skivmaterial. De kommer med olika egenskaper och passar således till olika saker. Nedan går vi igenom ett par av olika typer av skivmaterial

  MDF-skivor

  MDF står medium-density fibreboard och är en typ av skivmaterial som är väldigt vanlig i byggprojekt. Detta på grund dess släta yta, de är dock känsliga för fukt och passar därför bäst där du bygger helt torra konstruktioner. MDF skivor konstrueras genom att man sammanpressar hartser och vax under en hög temperatur.


  Plywood och limfogsskivor

  Användandet av dessa typer av skivmaterial är bra när du är i behov av byggskivor med högre styrka, jämfört med en i fibermaterial. Plywoodskivor består av tunna lager av trä som sammanfogats med hjälp av lim. De sammanlimmas med korslagt fiberriktning. Detta resulterar i en byggskiva som är stark i samtliga riktningar. Limfogsskivor är den starkaste av denna typ av skivor och tillverkas av raka plankor som limmats ihop till en enhetlig byggskiva. Limfogsskivor används med fördel som hyllplan på grund av dess starka konstruktion.

  Plastskivor

  Skivmaterial i plast passar när du är i behov av en helt vattentålig byggskiva. Den vanligaste typen plastskivor är att de är konstruerade av PVC- eller akrylplast.

  Möbelskivor & Hyllplan

  Hyllplan och möbelskivor benämns ofta som en byggskiva som är melaminbelagd. Dessa används i många fall som ytskikt på möbler och ytor inomhus. Melaminbeläggningen består av härdat harts och ger således byggskivan en ökad fukt- och yttålighet. Tänk dock på att i och med att byggskivan i de flesta fall har en kärna av spånskiva är dessa rent av olämpliga att använda utomhus.

  OSB-skivor samt Spånskivor

  OSB-skivor samt spånskivor är byggda på det sättet att man sammanpressat träfiber som har olika grovhet. En OSB-skiva (Oriented strand board) är en byggskiva som har en grövre yta jämfört med spånskiva. Och passar således bättre när du är i behov av något med högre hållfasthet. OSB-skivor har blivit allt mer populärt att användas till inomhusmöbler för att erhålla en mer rustik finish.