XL-BYGG

VÄGGSPACKEL/LÄTT HANDSPACKEL LH 2,5L

VÄGGSPACKEL/LÄTT HANDSPACKEL LH 2,5L

För slutfinish – vit Lättspackel Fin - LF är ett finkornigt lätt sandspackel för spackling i tunna skikt.

Om produkten

Ett mediumgraderat lättarbetat handspackel med god fyllförmåga. Lämpligt för i-, skarv- och bredspackling av puts, betong, lättbetong och skivmaterial i torra rum inomhus. Spacklet är också lämpligt för utspackling av skarvremsor. Vid skarvspackling på gipsskivor skall pappersremsa användas