XL-BYGG

Ardex AB

VÄGGSPACKEL A828 ARDEX CITRON 12,5KG

Ardex AB

VÄGGSPACKEL A828 ARDEX CITRON 12,5KG

ARDEX A 828 LEMON används för spackling, lagning och putsning av vägg- och takytor före tapetsering, målning och plattsättning. För fyllning av breda fördjupningar och sprickor i väggar och tak.

Om produkten

EGENSKAPER. ARDEX A 828 LEMON har en mycket hög fyllningsförmåga, sjunker inte och kan lätt påföras i en arbetsomgång även vid tjocka lager på flera centimeter. UNDERLAGET. Underlaget skall vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget skall alltid avlägsnas. Används på underlag av gips, gipsskivor, cementbaserade underlag, lättbetong, cement- och kalcementputs. BLANDNING. Blandningsförhållande: 6,5 liter vatten till 12,5 kg ARDEX A 828 LEMON. Häll rent kallt vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt därefter ARDEX A 828 LEMON pulvret under kraftig omrörning. ARBETSSÄTT. ARDEX A 828 LEMON kan användas inomhus vid temperaturer över 5°C. Spackellagret måste vara helt uttorkat innan efterföljande målnings- och limningsarbeten påbörjas. Någon grundning för att spärra spackellagret behövs nästan aldrig. OBSERVERA. ARDEX A828 uppfyller förutsättningarna enligt BBV:s branschregler avsnitt för användning i våtutrymmen i bostadsmiljö.

Produktinformation

Artikelnummer005040353
EAN5703193285135
Längd10 cm
Höjd43 cm
Bredd30 cm
Vikt12.56 kg