XL-BYGG

Ardex AB

VÄGGSPACKEL A828 ARDEX 12,5KG SNABBHÄRDANDE

Ardex AB

VÄGGSPACKEL A828 ARDEX 12,5KG SNABBHÄRDANDE

ARDEX A 828 används för spackling, lagning och putsning av vägg och takytor före tapetsering, målning och plattsättning på vägg och i tak inomhus. För fyllning av sprickor, håligheter, fogar och spalter.

Om produkten

För spackling av skarvar mellan väggipsskivor tillsammans med pappremsor. Endast för användning inomhus. ARDEX A 828 får inte användas utomhus eller i ständigt fuktbelastade utrymmen. EGENSKAPER. ARDEX A 828 har en mycket hög fyllningsförmåga, sjunker inte och kan lätt påföras i en arbetsomgång även vid tjocka lager på flera centimeter. UNDERLAGET. Gipsskivor, obehandlade murverk, betong, lätta byggelement samt gips- och cementputs. Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt samt fritt från skiljemedel och föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Tapeter, lösa eller dåligt sittande målningsskikt och lös puts ska tas bort. Ytor som behandlats med lack-, olje- och plastfärg samt liknande täta underlag ska rengöras från vax, olja och fett. Alla glatta och täta ytor skall primas med lämplig ARDEX Primer enligt anvisningar på produktbladet. I tveksamma fall rekommenderas provspackling. BLANDNING. Blandningsförhållande: 6,5 liter vatten till 12,5 kg eller 2,5 liter till 5 kg ARDEX A 828. Häll rent kallt vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt därefter ARDEX A 828 pulvret under kraftig omrörning. Låt spacklet ”mogna” i 1 till 3 minuter, blanda därefter åter. Det färdigblandade spacklets konsistens ska ha en smidig pastaliknande konsistens utan klumpar. ARBETSSÄTT. ARDEX A 828 kan användas inomhus vid temperaturer över 5°C. Spackellagret måste vara helt uttorkat innan efterföljande målnings- och limningsarbeten påbörjas. Någon grundning för att spärra spackellagret behövs nästan aldrig. Men för att förhindra ojämn torkning av målarfärgen kan det vid bättringar vara nödvändigt att grundmåla reparerade ställen eller hela ytan beroende på den använda färgens fyllnads- och täckförmåga OBSERVERA. ARDEX A828 uppfyller förutsättningarna enligt BBV:s branschregler för användning i våtutrymmen. ARDEX A828 uppfyller Sveriges Tapetindustriers Branschråd kriterier för montering av pappremsor. Vid spackling i miljö med risk för tillskjutande fukt rekommenderas ARDEX F 5.

Produktinformation

Artikelnummer002555302
EAN5703193285128
Längd10 cm
Höjd43 cm
Bredd30 cm
Vikt12.56 kg