XL-BYGG

Ardex AB

TÄTSKIKT S1-K ARDEX 16KG PRIMERFRI

Ardex AB

TÄTSKIKT S1-K ARDEX 16KG PRIMERFRI

ARDEX S 1-K är en ett deformationsupptagande, färdigblandat, primerfritt tätskikt för golv och vägg i bostadsmiljö och utrymmen med liknande belastning. ARDEX S 1-K ger ett vattentätt tätskikt bakom beläggningar av keramik eller sten i våtutrymmen.

Om produkten

EGENSKAPER. ARDEX S 1-K är klar för användning direkt ur sin förpackning. Den smidiga konsistensen gör att produkten är mycket lätt att påföra underlaget utan att stänka eller droppa. När produkten torkat bildas ett elastiskt och tätt skikt. Produkten har en mycket god vidhäftning mot alla normalt förekommande underlag i våtutrymmen. UNDERLAGET. ARDEX S 1-K kan användas direkt på ytor av t.ex. betong såväl som lättbetong, puts och gipsskivor. Underlaget ska vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm och skiljemedel, som kan förhindra vidhäftning. BLANDNING. ARDEX S 1-K är färdigblandad och får ej förtunnas. ARBETSSÄTT. ARDEX S 1-K påförs rikligt med roller eller pensel i två lager, den totala skikttjockleken ska vara minst 0,5 mm. För att säkerställa tätskiktets täthet, mäts och dokumenteras materialåtgången.

Produktinformation

Artikelnummer002874977
EAN5703193013165
Längd26 cm
Höjd23 cm
Bredd36 cm
Vikt16.48 kg