XL-BYGG

HERDINS FÄRGVERK

TRÄTJÄRA HERDINS

HERDINS FÄRGVERK

TRÄTJÄRA HERDINS

Herdins Trätjära är en furutjära av hög kvalité som ger trä en impregnering vilken hindrar fukt att tränga in, samtidigt som det låter träet andas och bevarar träets naturliga fetthalt.  Används...

Om produkten

Herdins Trätjära är en furutjära av hög kvalité som ger trä en impregnering vilken hindrar fukt att tränga in, samtidigt som det låter träet andas och bevarar träets naturliga fetthalt.  Används t.ex. på dörrar till ekonomibyggnader, träspåntak, slipers, båtbottnar, bryggor, vid vildsvinsåtlar m.m. Normalt underhållsintervall är vart 5 -10:e år.