XL-BYGG

TRÄLIM D3 UTE/INNE CORE

TRÄLIM D3 UTE/INNE CORE

Är ett allround vattenbaserat och fuktbeständigt PVAc trälim. Används till nästan alla typer av trälimningar, t.ex. fönster och dörrar, möbler i våtrum, bänkskivor m.m. Limmet är vattenfast enligt EN 204/205 - D3.

Om produkten

Är ett allround vattenbaserat och fuktbeständigt PVAc trälim. Används till nästan alla typer av trälimningar, t.ex. fönster och dörrar, möbler i våtrum, bänkskivor m.m. Limmet är vattenfast enligt EN 204/205 - D3. Limmade material i utomhusmiljö bör alltid behandlas med en effektivt täckande ytbehandling. Ytorna skall vara jämna, rena och torra. Nybearbetat trä ger bäst resultat. Applicera lim på ena ytan, på hårda träslag på bägge ytorna. Övermålningsbar: Ja. Beständighet: Upp till ca +80°C, beroende på hållfasthetskrav. Användningstemperatur: +3°C till +40°C. Fuktkvot i träet: Bäst mellan 7–15 %. Presstid: Pressa samman inom 2– 5 minuter, med t.ex. skruvtving. Presstid minst 5 minuter (hårda träslag kräver längre presstid). Full styrka uppnås efter ca 1 dygn. Fullständig fuktbeständighet uppnås efter ca 7 dygn. Öppentid: Max 5 minuter på furuträ vid +20°C och 50 % luftfuktighet. Vid sammanläggning skall limmet alltid få fullständig kontakt till den motsatta ytan. Genom att lägga ihop detaljerna förlängs öppentiden med ca 1–2 minuter. Rengöring: Verktyg rengörs med vatten. Händer/hud tvättas med tvål och vatten. För vidare information hänvisas till produktens datablad. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Produktinformation