XL-BYGG

XL-BYGG CORE

SPACKEL FIN/LF CORE 10L

XL-BYGG CORE

SPACKEL FIN/LF CORE 10L

Är ett färdigblandat finkornigt lättspackel med hög fyllförmåga. Används till skarv- och bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong och gipsskivor inomhus i torra utrymmen. Är lätt att applicera och slipa.

Om produkten

Är ett färdigblandat finkornigt lättspackel med hög fyllförmåga. Används till skarv- och bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong och gipsskivor inomhus i torra utrymmen. Är lätt att applicera och slipa. Spacklet kan målas över med de flesta färgtyper - utför test. Alla ytor skall vara rena och fria från damm. Applicera spacklet med bredspackel i skikt upp till 3 mm. Vid djupa hål kan man med fördel använda Spackel Grov först. Använd skyddsglasögon och dammfiltermask vid slipning. Konsistens: Smidig och pastös massa. Hållbarhet: 12 mån i oöppnad förpackning vid sval förvaring, frostfritt. Tillv. datum, se förpackningen. Färg: Vitt. Densitet: Ca 1,0 kg/liter. Partikelstorlek: Max 0,2 mm. Övermålningsbar: Ja. Åtgång: Bredspackling, 1 m²/liter vid 1 mm skikttjocklek. Skarvspackling, ca 0,3 liter/m. Torktid: Beroende på skikttjocklek, fuktighet och temperatur. Under normala omständigheter är spacklet sliptorrt efter 8 – 10 timmar. Spacklet uppfyller kraven enligt EN 13963 vid skarvspackling av gipsskivor, följ anvisningar från www.ybg.nu. För vidare information hänvisas till produktens datablad. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Produktinformation