XL-BYGG

FASADFÄRG MURTEX SILOXANE BW

FASADFÄRG MURTEX SILOXANE BW

Vattenburen helmatt fasadfärg

Om produkten

Produktbeskrivning: Murtex Siloxane är en helmatt fasadfärg avsedd för utvändig målning av primärt puts. Kan också användas på betong, lättbetong och fibercement. Murtex Siloxane ger din fasad ett mycket långvarigt skydd. Appliceringsbeskrivning: Underlaget ska vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. För bästa resultat ska sugande ytor grundas med Murtex Hydro Primer. Färdigmåla 2 gånger med Murtex Siloxane. Rör om noga i burken. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (över 80 %). Glans: Helmatt (3) Torktid 23°C 50% RF:1 timme Övermålningbar 23°C 50% RF:12 timmar Färgåtgång: Nymålning 4-6 m2/l - Ommålning 6-8 m2/l Förpackning: 1, 2.5 och 10 liter Baser: BW, BM,BC

Produktinformation

Innehåll10L
Artikelnummer700174396
EAN7391306196010