XL-BYGG

FASADFÄRG MURTEX ACRYLIC BW

FASADFÄRG MURTEX ACRYLIC BW

Vattenburen helmatt fasadfärg

Om produkten

Produktbeskrivning: Murtex Acrylic är en helmatt fasadfärg, främst avsedd för målning på betong och lätbetong. Den kan även användas på puts och fibercement. Appliceringsbeskrivning: Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. Sugande ytor grundas med Murtex Hydro Primer. Färdigmåla 2 gånger med Murtex Acrylic. Rör om noga i burken. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (över 80 %). Glans: Helmatt (3) Torktid 23°C 50% RF:1 timme Övermålningbar 23°C 50% RF:12 timmar Färgåtgång: Nymålning 4-6 m2/l - Ommålning 6-8 m2/l Förpackning: 1, 2,5 och 10 liter Baser: BW, BM, BC, Black

Produktinformation

Innehåll10L
Artikelnummer700174386
EAN7391306195822