XL-BYGG

PU helårsskum 582 750ML

PU helårsskum 582 750ML

PU Åretruntskum 582 är ett 1-komponent polyurethanskum, specielt utvecklatt för användning vid temperaturer ned till –10 °C. Används vid montering av dörrar och fönster, isolering och ljudämpning, utfylning av mindre håligheter och hålrum.

Om produkten

PU Helårsskum 582: Polyuretan isolerings- och tätningsskum. Används vid montering av fönster och dörrkarmar samt till tätning av hål och sprickor och utfyllning av hålrum. Vidhäftar på nästan alla byggmaterial. Kan appliceras från - 15°C. Fogsidorna ska fuktas och flaskan skakas 15-20 ggr innan användning. Skall alltid lagras och transporteras stående.

Produktinformation

Faropiktogram flammableFaropiktogram health_hazardFaropiktogram harmful
Artikelnummer700097215
EAN5701159763406