Logotyp för Sveriges Olympiska KommittéXL-BYGG
 • GRUNDFÄRG ORIGINAL KVIST&SPÄRR GRUND INOMHUS 1L

  GRUNDFÄRG ORIGINAL KVIST&SPÄRR GRUND INOMHUS 1L

  Original Kvist- och spärrgrund 3 in 1

  Om produkten

  Produktbeskrivning Nyhet! Nordsjö Original Kvist- och Spärrgrund är en vattenburen spärrande färg för trä. Produkten används innomhus på obehandlat eller tidigare behandlat trä för att minska risken för missfärgningar/genomblödningar från kvistar, gulnat trä m.m. Nordsjö Original Kvist- och Spärrgrund kan också användas som slutstrykning till tex paneltak. Appliceringsbeskrivning Nordsjö Original Kvist- och Spärrgrund appliceras i 1-2 skikt beroende på risken för genomslag. Ska produkten användas för slutstrykning så appliceras ytterligare ett skikt. Applicera alltid två skikt över kvistar på obehandlat trä eller om underlaget är kraftigt missfärgat. I de fall underlaget är kraftigt missfärgat kan det första skiktet missfärgas, detta fixeras dock när färgfilmen torkar så risk för ytterligare genomblödning är liten. Nordsjö Original Kvist- och Spärrgrund ska torka minst 5 timmar efter varje strykning. För optimal spärrande effekt kan tortiden förlängas ytterliggare upp till 16 timmar. Underlaget ska vara rent och torrt. Äldre obehandlat trä samt tidigare lackad/målad yta ska tvättas med målartvätt, sköljas väl och torka. Blanka ytor mattslipas. Obs! Trä är ett naturligt material, det har stor betydelse hur virket har torkats/lagrats. Kvistgenomslag kan därför uppstå efter en tid. Vi rekommenderar att svåra kvistar behandlas med Nordsjö Original Kvistlack innan behandling med Nordsjö Original Kvist och Spärrgrund. Måla ej när yttemperaturen är under +5 ºC. Verktyg: pensel, roller eller spruta Hälsa & Säkerhet Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning. Rengöring Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Förvaring Frostfritt

  Produktinformation

  Artikelnummer700326074
  EAN7391306299575