XL-BYGG

Gejdersats a43-f/4 3m peltor

Gejdersats a43-f/4 3m peltor

GEJDERSATS A43-F/4

Om produkten

Peltor LiteCom Plus har en inbyggd, nivåberoende medhörning som gör att du kan höra ljud från omgivningen t ex samtal, maskinljud och varningssignaler. Svaga ljud kan till och med förstärkas så att du hör dem bättre än utan hörselskydd. Två mikrofoner fångar upp omgivningsljuden och återger dem i full stereo så att du får riktningskänsla och hör varifrån ljuden kommer. Ett plötsligt impulsljud, som överstiger skadlig nivå, dämpas omedelbart. En elektronisk ventil känner av ljudet och dämpar det, till för hörseln, oskadlig nivå. När bullret avtar återgår LiteCom Plus automatiskt till att lyssna av omgivningen. Surround (Volym för omgivningljud): Förstärkning av omgivningsljud regleras med nivåväljare. Volume (Ljudnivå från omgivningen): Ljudnivån på den i LiteCom mottagna radiosignalen. Förstärkningen har fem lägen. Volymbegränsning på extern signal. Channel (Kanal): Inställning av kanal för sändning och mottagning. Vox (Röststyrd sändning): Inställning av mikrofonkänsligheten. Röststyrningen går att stänga av och sändningsnyckling kan då endast göras genom tryck på PTT-knappen. Squelch (Brusspärr): Inställning av känslighet på brusspärren. Kan justeras i sex nivåer. I nedre ändläget är brusspärren frånkopplad. Sub channel (Tonselektiv sänd. och mottagning): Tonselektiv sändning och mottagning innebär att vissa lågfrekventa toner måste sändas tillsammans med talet för att en radiomottagare ska återge sändningen. Detta ger möjlighet för flera användare att använda samma kanal utan att behöva lyssna på varandra. Power (Uteffekt): Radion har två effektlägen; LO = 25mW och HI = 150mW PTT (Manuell sändning med LiteComradion): Sändning via LiteComradion sker med PTT intryckt.

Produktinformation

Artikelnummer005446861
EAN7318640031623
Längd22 cm
Höjd10 mm
Bredd12 cm
Vikt29 g