XL-BYGG

DANA LIM

FÖNSTERKITT TERMOKITT 684 DANA PATRON BRUN 0,3L

DANA LIM

FÖNSTERKITT TERMOKITT 684 DANA PATRON BRUN 0,3L

Termokitt 684 är ett stabiliserat och plastiskt specialkitt. Kittet härdar genom upptagning av syre (oxygen). Används som kittning och reparation av fönster med både enkelglas och isolerglas. Fäster på och skyddar glas, metall och trä.

Om produkten

Används för kittning och reparation av fönster med både enkelglas och isolerglas. Fäster på och skyddar glas, metall och trä. Kittet härdar efter några dagar till en skyddande hinna och under denna förblir kittet plastiskt. Är tixotropiskt - lättarbetat, övermålningsbart, se www.danalim.se

Produktinformation