XL-BYGG

FOGMASSA TAK CORE SVART 300ML

FOGMASSA TAK CORE SVART 300ML

Fogmassa Tak är en 1-komponent bitumenbaserad lim- och tätningsmassa för takpapp mot takpapp och andra byggmaterial. Används till kantlimning av ny takpapp, till kallimning av takpapp och tätningsmaterial mot t ex. skorstenar, takfönster samt till reparationer av takpapp. Bildar en plastisk elastisk limfog, som tål mindre rörelser. Fäster mot tegel, eternit, zink, takpapp, asfalt med mera. Typ: Bitumenbaserad, 1-komponent Fungicidbehandlad: Nej Kulör: Svart Konsistens: Pasta, tixotropisk massa Densitet: ca 1,0 kg/liter Hållbarhet: 2 år i oöppnat emballage vid sval och torr förvaring.

Om produkten

Är en bitumenbaserad fogmassa för över- och understrykning samt till intäckningar. Fogmassan fäster mot tegel, betong, eternit, zink, takpapp m.m. Då det i praktiken kan förekomma variationer i de olika materialen, bör det alltid utföras noggranna vidhäftningstester före start av fogning – särskilt vid stora objekt. Core Fogmassa Tak är lättast att arbeta med när produkten håller en temperatur på ca 20°C. Bildar en plastisk elastisk limfog som tål mindre rörelser. Ytorna skall vara rena, torra och fria från damm, fett och lösa partiklar. Vid fogning på fuktiga underlag bör fogmassan tryckas ordentligt mot underlaget. Sörj för god ventilation vid användning i stängda utrymmen.

Produktinformation

Artikelnummer700176339
EAN7333209000513