XL-BYGG

Ardex AB

VÄGGSPACKEL F5 ARDEX 12,5KG

Ardex AB

VÄGGSPACKEL F5 ARDEX 12,5KG

ARDEX F 5 är ett fiberarmerat allroundspackel baserat på specialcement och väl dispergerbara plaster som ger produkten dess elastiska egenskaper.

Om produkten

EGENSKAPER Vitt cementbaserat pulver bestående av fiberarmerat specialcement, väl dispergerbara plaster som ger produkten dess elastiska egenskaper. Vid blandning med vatten får man ett smidigt spackel som kan bearbetas i ca 20 minuter. Efter 20 - 50 minuter kan ARDEX F 5 filtas och glättas. ARDEX F 5 är inom 1 dygn lättslipad. Är kompatibel med ARDEX BU-R armeringsnät. ARDEX F 5 sjunker inte. Efter härdning är spacklet spänningsfattigt och diffusionsöppet. UNDERLAGET Underlaget ska vara torrt, varaktigt bärkraftigt och fritt från damm, smuts och andra skiljemedel som kan förhindra vidhäftning. Så kallade elastiska målningsskikt samt lösa eller svagt bundna målningsskikt, lös puts och tapeter ska avlägsnas. ARDEX F 5 kan användas på de flesta stabila underlag så som spån- och gipsskivor samt cementbaserade underlag. I tveksamma fall rekommenderas provspackling samt att ARDEX kontaktas för konsultation. BLANDNING Använd alltid ARDEX DUSTFREE för en god arbetsmiljö. Blandningsförhållande: 6,3 liter vatten till 12,5 kg ARDEX F 5. Häll rent, kallt vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt därefter pulvret under kraftig omrörning. Det färdigblandade brukets konsistens ska vara smidig och utan klumpar. Blanda endast så mycket spackelmassa som hinner användas inom ca 20 minuter. Lägre temperatur förlänger och högre temperatur förkortar bearbetningstiden.

Produktinformation

Artikelnummer005047380
EAN5703193055127
Längd10 cm
Höjd44 cm
Bredd28 cm
Vikt12.56 kg