XL-BYGG

EPS Cement AB

CEMENT EC350M EPS PLASTSÄCK

EPS Cement AB

CEMENT EC350M EPS PLASTSÄCK

Ett färdigt torrbruk av EPS-partiklar och Cement

Om produkten

EPSCement EC350M är ett färdigt torrbruk av EPS-partiklar och cement. Används som material för golvuppbyggnad både inne och utomhus. Tillsammans med avjämningsmassa eller slipsats utgör det ett färdigt undergolv. Blandning: Cementbruket blandas maskinellt med ca 6,4 L vatten per 50 L säck. Färdig blandning bör användas inom 1 timme. Förbehandling: Se till att golvytan är ren, fri från damm, cementhud och fett. Förbehandla ytan med golvprimer blandad enligt anvisningar, för att undvika att underlaget suger vatten. Lägg plastfolie över golvytan och vik upp mot väggar och anslutningspunkter. Se till att inga luftfickor finns. Lägg ett underlag av singel/makadam vid läggning på mark. Gör en avvägning av golvytan och lägg banor så pass tätt att det går att jämna ut massan med rätskiva vilandes på två banor. Applicering: Cementmassan pumpas och sprids jämt, med visst överskott. Arbeta med hjälp av rätskivor över banorna. Tillsammans med avjämningsmassa ska tjockleken på golvuppbyggnaden vara 50 mm, varav minst 30 mm EPSCement. Vid läggning på mark rekommenderas minst 150 mm EPSCement för god värmeisolering. Någon övre gräns för tjocklek finns inte. Efterbehandling: EPSCement är självuttorkande och beläggs med avjämningsmassan tidigast 12 timmar efter läggning. Dock senast innan 72 timmar för att förhindra uttorkning.

Produktinformation

Artikelnummer008350083
EAN7350011340255
Längd80 cm
Höjd15 cm
Bredd40 cm
Vikt17 kg