XL-BYGG

BENSIN LÖSNINGSMEDEL

BENSIN LÖSNINGSMEDEL

Heptantyp. Används inom färg-, gummi-, plast-, verkstads- eller läderindustri. Mycket brandfarligt. Handsktyp: nitril

Om produkten

Heptantyp. Används inom färg-, gummi-, plast-, verkstads- eller läderindustri. Mycket brandfarligt. Handsktyp: nitril

Produktinformation

Faropiktogram flammableFaropiktogram health_hazardFaropiktogram environmental_hazardFaropiktogram harmful
Artikelnummer700138723
EAN7319481000441