logotyp
XL-BYGG AB

Rockwool

ROCKWOOL är världens ledande producent av stenullsisolering och erbjuder ett komplett sortiment för hela byggnaden. I sortimentet finner du isolering för såväl väggar, golv och tak. ROCKWOOL lägger stor vikt på miljötänkandet och agerar aktivt i klimatförbättrande åtgärder. Ett bra exempel är REDAir LINK.

 

NYA REDAIR LINK MINIMERAR köldbryggor runt fönster och dörr

Det är många som har upptäckt fördelarna med fasadsytemet REDAir FLEX från Rockwool som löser problemet med köldbryggor. Nu kompletteras systemet med den unika hårda isoleringsskivan REDAir LINK som gör det möjligt att undvika köldbryggor även runt fönster och dörrar.

Nyheten REDAir LINK är en isoleringsskiva som består av hårdpressad stenullsisolering och i vilken fönster och dörrar monteras. Tack vare isoleringsskivans egenskaper slipper man de köldbryggor som uppstår vid traditionell dörr- och fönstermontering. Väggens värmeförluster minskas därmed märkbart. Isoleringsskivan minskar även risken för mögel eftersom materialet är oorganiskt. REDAir LINK fungerar att använda vid såväl nybyggnation som renovering, vilket gör det till en mycket flexibel lösning. REDAir LINK är ett komplement till det ventilerade fasadsystemet REDAir FLEX.

Att bygga på traditionellt sätt, dvs. med  träreglar ger ofta problem med köldbryggor. Med REDAir FLEX sätts isoleringen direkt på väggstommen, man slipper reglarna i isoleringen och därmed också köldbryggorna. Husets energianvändning minskar och brandsskyddsegenskaperna blir bättre eftersom materialet är stenull.

Både REDAir LINK och REDAir FLEX är enkla att montera och det krävs inga specialverktyg. REDAir FLEX fästs direkt mot väggstommen med skruvar. Utanpå isoleringen fäster man bärlekten med samma skruv. Ytterligare en fördel är att REDAir FLEX är självbärande. Detta tillsammans gör lösningen till ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att isolera hus på. Utanpå REDAir FLEX är det slutligen möjligt att montera vilket fasadmaterial som helst, oavsett om det är trä, puts, tegel eller annat material.


Mer information hittar du på: www.rockwool.se