logotyp
XL-BYGG AB

Preconal

Preconal – aluminiumdörrar, fönster och fasta partier

  • Preconal har med stor framgång lett utvecklingen av aluminiumdörrar. Lång erfarenhet, tillsammans med ständiga förbättringar, säkerställer leveranser av kvalitetsdörrar för utsatta och tuffa miljöer.
  • Preconal förmedlar tillsammans med XL-BYGG butikerna produktkunskap, service och offerter utförda i Preconals eget ritprogram. Detta gör det enkelt att välja rätt dörr till rätt pris!
  • Preconal erbjuder ett mycket kvalificerat och brett sortiment aluminiumdörrar/fönster och fasta partier som uppfyller kraven beträffande design, stabilitet, livslängd, brand och säkerhet.

Industridörrar med robust och slagtålig konstruktion vilket garanterar mycket lång livslängd.

Entrédörrar, karm och dörrblad i extra kraftig, slagtålig konstruktion. Entrédörrarna klarar stora påfrestningar i högbelastade lokaler.

Skjutdörrar, självbärande konstruktion för maximal hållfasthet. Lämpliga för entréer med stort trafikflöde.

Branddörrar, Preconal ger råd om bästa alternativ för ett brett användningsområde.

Säkerhetsdörrar, Preconal ger råd om bästa alternativ för inbrottsskydd. Smarta funktioner ger trygghet.

Aluminiumfönster, helt underhållsfritt med estetiskt tilltalande design.

Aluminiumluckor, stabil och slagtålig nedstigningslucka för inomhus/utomhusbruk.

Skärmtak – i måttanpassade utförande.

Glasräcken –design och valmöjligheter.