logotyp
XL-BYGG AB

Monier Roofing

MONIER är den ledande leverantören av takmaterial i Norden och Baltikum. Med ett brett sortiment av kompletta tak inkluderande takpannor, specialpannor, moderna underlagstak och taktillbehör har Monier allt det som gör taket funktionellt och estetiskt. I Sverige har Monier en fabrik i Jönåker som tillverkar betongpannor och en fabrik i Vittinge som är Sveriges enda kvarvarande tegelbruk. Monier Norden & Baltikum är en del av Monier koncernen.

Dags att lägga ett nytt tak?

Det är inte alltid självklart om man ska välja betong eller tegel. Många ställer sig frågor som: Vilka takpannor håller längst? Vilka är lättast att lägga? Vad ska man ha för ytbehandling och varför? Vad är det för taksäkerhetsregler som gäller? Vilka taktillbehör behöver jag för att få ett tryggt och fungerande tak?

Moniers breda produktsortiment består av taktegel och betongpannor med taktillbehörsprodukter som är speciellt utvecklade för att passa till varje takpanna och säkerställa takets funktion och säkerhet.

 

Tegel eller betong?

Tegel är det klassiska materialet för tak. Det är starkt, vackert och väldigt hållbart. Tegel är ett rent naturmaterial som bara blir vackrare med åren. Moniers taktegel heter: Vittinge, KDN, Turmalin, Nortegl och Hollander. Betong är ett kostnadseffektivt material för tak. Genom att ytbehandla takpannorna ger vi dem olika funktionella och estetiska egenskaper. Moniers betongpannor heter: Jönåkerpannan, Jönåkerpannan Protector, Zanda Protector, Zanda Rustikk och Minster

 

Håll huset torrt

Takets uppgift är att hålla huset torrt. All fukt kommer inte utifrån utan mycket fukt skapas även inne i ett hus. En del vädras ut genom den normala ventilationen, det finns dock en gräns för hur mycket fukt som kan ventileras bort på ett naturligt sätt innan fuktskador uppstår. Här spelar ett fungerande underlagstak en viktig roll. Moderna underlagstak låter taket andas, där fuktig luft släpps ut samtidigt som taket skyddar mot väta. Läs mer om Moniers diffusionsöppna underlagstaksortiment på www.monier.se.Mer information hittar du på: www.monier.se