logotyp
XL-BYGG AB

Moelven Wood

Moelven har som långsiktigt mål att vara det naturliga valet för folk som ska bygga och bo skandinaviskt. Vi ska ligga långt framme när det gäller att utveckla skandinavisk byggtradition.

Moelven Wood AB är en ledande leverantör av träbaserat bygg- interiör- och skivmaterial till bygghandel och svensk industri. Bolaget utgör tillsammans med fem producerande bolag Moelven Wood i Sverige. Verksamhet baserar sig på effektiv och högkvalitativ produktion nära råvaran i bolag med lång tradition och gedigen kunskap om just sitt produktområde.

Våra egen produktion kompletteras med andra produkter som skivmaterial och specialträ. Tillsammans utgör detta ett unikt sortiment av träbaserade produkter som samordnas i vårt distributionssystem genom kundcenter, distributionscentraler och transportlogistik. Därigenom får våra kunder tillgång till samtliga produktgrupper och den samlade kunskapen hos en leverantör.  

 

Trä – en resurs för framtiden

Vår produktion är nästan helt baserad på trä, som är en förnyelsebar resurs. Trä är beständigt, kan återvinnas och återanvändas, är biologiskt nedbrytbart och energiförbrukningen vid förädlingsprocessen är låg. Detta gör trä och träprodukter till ett bra material ur miljösynpunkt. 

I vårt sortiment finns alla typer av lister, invändig och utvändig panel, byggträ och träbaserade skivor. 

 

Sortiment och produktnytt

Under 2011 lanseras ett helt nytt golvsortiment i massivt trä, flera olika inomhuspaneler, TermoAsk för utemiljö samt färdigbehandlade ytterpaneler.


Mer information hittar du på: www.moelven.com