logotyp
XL-BYGG AB

Knauf Insulation

Isoleringsprodukter i glasull och stenull

Knauf Insulation

Isolering för bättre ekonomi och en hållbar miljö

Klimatfrågor och behovet av att minska utsläpp av växthusgaser är mer aktuell

än någonsin. Vi vet att bostäder och lokaler står för cirka 40 procent av Europas

totala energianvändning och vi på Knauf Insulation har som främsta mål

att kunna erbjuda er kunder de bästa, effektivaste och mest miljöriktiga system

och isoleringslösningarna. Tillsammans med er kommer vi att bidraga till ett

hållbart klimat genom att med korrekta klimatskalslösningar minska energiförbrukningen.

Knauf Insulation, som ingår i Knauf Group, är en av världens främsta och

snabbast växande tillverkare av isoleringsmaterial. Företaget har 30 produktionsanläggningar,

är verksamt i närmare 40 länder och har drygt 5 000 anställda.

 

Produkter

I Sverige erbjuder Knauf Insulation ett heltäckande sortiment av mineralullsprodukter; lösull, glasull

och stenull samt membranlösningar för tätning av klimatskalet och teknisk service för alla

byggnadsprojekt.

Knauf Insulations glasull tillverkas av återvunnet glas. Det egenutvecklade biobaserade bindemedlet

ECOSE® Technology, utan tillsatt formaldehyd, gör materialet flexibelt och formbart och

har högsta betyg enligt Eurofins Gold vad gäller emissioner till inomhusluften efter installation.

 

Miljö

Knauf Insulation arbetar aktivt för att minska energianvändningen och bidra till en bättre miljö.

Genom ett intensivt arbete med att öka isoleringens termiska prestanda i kombination med lägre

resursuttag så gagnar vi vår miljö vad gäller transporter, råvaruuttag och givetvis slutkundens

minskade energiförbrukning.

I tyska Iphofen, där Knauf Insulation har sitt huvudkontor, finns ett stort eget laboratorium som är

ackrediterat för olika tester. Knauf Insulation har även stora laboratorier i många av sina fabriker

bl.a.i Belgien och England vilket är ett bevis på att Knauf vill leda utvecklingen mot bättre

material och att alltid ligga i framkant medd en senaste forskningen.

Varje år publiceras Knauf Insulation Sustainability Report som redovisar arbetet med hållbarhet,

både i den egna verksamheten och genom förbättrade produkter.

 

Modernt och enkelt

Knauf Insulation har även gjort alla glasullsprodukter med ECOSE®Technology tillgängliga som

digitaliserade 3D-objekt i BIMobject, en tjänst som betraktas som byggbranschens motsvarighet

till Spotify. När BIMobject Awards 2015 avgjordes var Knauf Insulation nominerad i klassen

”Best use of Private cloud 2015”.

 

XL BYGG

Knauf Insulations produkter finns på lager hos ett urval XL-BYGG anläggningar, hos övriga finns

de i beställningssortimentet. Kontakta din lokala XL-BYGG anläggning för mer information.

 

Mer information hittar du på: www.knaufinsulation.se