logotyp
XL-BYGG AB

ID06

bild ID06.JPG

ID06 - Systemet för elektroniska personalliggare i byggbranschen

Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. 

ID06 innebär i korthet att 

  • uppdragstagaren (underentreprenör/leverantör) är skyldig att i förväg skriftligen anmäla till uppdragsgivaren (general-/totalentreprenör) namn och personnummer på dem som har rätt att vara på byggarbetsplatsen,
  • alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att kunna visa giltig legitimation,
  • alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära synlig namnbricka e.dyl,
  • uppdragsgivaren är skyldig att dagligen föra närvaroförteckning (personalliggare) över alla som vistas på byggarbetsplatsen. Den dagliga närvaroförteckningen ska sparas i två år och hållas tillgänglig för eventuell granskning av Skatteverket,
  • uppdragsgivaren har rätt att avvisa personer som inte föranmälts eller saknar legitimation,
  • uppdragsgivaren har rätt att kräva ett vite på 500 kr per person och dag i det fall anställd hos uppdragstagare inte kan legitimera sig,
  • uppdragstagaren är skyldig att åberopa ID06 i avtal med eventuell underentreprenör.

 

OBS: För att den elektroniska redovisningen ska fungera (lagkrav från 1 januari 2016) måste alla på byggarbetsplatsen bära ID06-kort, som dels tjänar som identifikation, dels innehåller en "RFID-tag" som överför kortinnehavarens uppgifter till närvaroförteckningen. läs mer om den nya lagen på id06.se

 

Beställning av ID06-kort

Beställning av ID06-kort kan göras av företag som är ackrediterade (godkända) leverantörer enligt ID06. Vi har valt att hänvisa till Angeno Business Solutions AB som hanterar alla frågor runt beställningen av ID06-kort. Om ni i kontoansökan anger xlbygg som avtalskod betalar ni 400 kr/företag för ansökan och 75 kr/st för ID06 behörighetskort + 20 kr/kort som Sveriges Byggindustrier tar ut.  En ID06 anslutnings avgift tillkommer även från 500 kr/företag och år.

Vad är ID06

Kontoansökan

Beställning av kort

 

ID06 Läsare och applikationer

Läsarutrustning beställs av behörig firmatecknare. För beställning och ytterligare information - priser, rutiner m.m. - kontakta någon av de ID06-ackrediterade leverantörerna. Du hittar dem här