logotyp
XL-BYGG AB

Om XL-BYGG

XL-BYGG AB är ett servicebolag för cirka 60st enskilda byggfackhandlare som är delägare i XL-BYGG AB. Delägarföretagen är verksamma över hela landet, från norr till söder och från öst till väst med tillsammans ca 80 försäljningsställen.

XL-BYGG AB driver även en av Sveriges största frivilliga bygghandelskedjor; XL-BYGG.

XL-BYGG ABs uppgift är bl.a att som företrädare för delägarföretagen samordna marknadsföringen för hela kedjan, samt initiera och utveckla XL-BYGG kedjans gemensamma marknadsföring tillsammans med delägarföretagen och leverantörerna. XL-BYGG AB arbetar också med inköp, affärsstöd, utveckling, träfrågor och utbildning.