logotyp
XL-BYGG Lundgrens

TRUCKFÖRARKURS ENL. TLP 10

På ett gemensamt arbetsställe ska den samordningsansvarige ha rutiner för att kontrollera att de som framför truckar har tillstånd till detta från sina respektive arbetsgivare. Den samordningsansvarige ska även tillhandahålla den information som krävs för en säker truckanvändning på arbetsstället.

 

Målgrupp:

Industri, entreprenad, terminalarbetare, yrkesförare, lagerarbetare och byggarbetare.

 

Kursinnehåll:

Lagar och föreskrifter

Truckkort och körtillstånd

Trucktyper

Konstruktion

Arbetssätt

Stabilitet

Maskinskylt

Belastningar

Underhåll och daglig tillsyn

Risker och säkerhetsbestämmelser

Godshantering

Ergonomi

Farligt gods

 

Efter kursen:

Efter kursen ska eleven känna till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete med truck, riskbedömning, säkerhetsåtgärder, praktiskt arbete med truck, ergonomi, tillsyn och underhåll.

 

Bokning: Anmälan sker till din säljare eller i butik alt. skicka ett mail till charlotta@lundgrens.xlbygg.se. Anmälan är bindande.

Kurstid Truckförare: 16 timmar varav 8 timmar teori och 8 timmar praktik. Kursen avslutas med ett teoretiskt prov och eleven får sitt truckkort.

Kurstid Truckkörkort bas: 8 timmar.

Bevis: Kompetensbevis med foto erhålles när kursen är avslutad. Giltigt i 5 år.

 

Vår utbildning följer Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnds,TYA, fastställda kursplan TLP 10. AFS 1999:3, AFS 2006:4