logotyp
XL-BYGG Lundgrens

TRAVERS

I AFS 2006:6 föreskrivs att: den som använder lyftanordningar eller lyftredskap ska ha dokumenterade praktiska och teoretiska kunskaper.

Kursen behandlar även Svängkran-Portalkran-Konsolkran och Telfer. I AFS 2006:6 föreskrivs att: den som använder lyftanordningar eller lyftredskap ska ha dokumenterade praktiska och teoretiska kunskaper. Kran får köras endast av den som har genomgått utbildning, är minst 18 år gammal och har körtillstånd från arbetsledningen. Du ska ha gott omdöme och god samarbetsförmåga. Du ska kunna bedöma avstånd och höjder och du ska kunna tänka i 3 dimensioner. Du ska kunna läsa och förstå svenska.

 

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som ska bli kranförare, lastkopplare, lyftledare eller signalman. Kursen är lämplig även för arbetsledare, BAS P och BAS U m.fl .

 

Kursinnehåll:

Lagar och föreskrifter

Kranarnas konstruktion

Lyftredskap

Riskbedömning

Lastkoppling

Säkert arbete med kran

Personlyft

Kollisionsrisk

Underhåll, kontroll och service

 

Efter kursen:

Efter kursen ska deltagaren känna till risker, säkerhet och tillämpning av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Deltagaren ska känna till hur man säkert använder lyftanordningar och lyftredskap.

 

Bokning: Anmälan sker till din säljare eller i butik alt. skicka ett mail till charlotta@lundgrens.xlbygg.se. Anmälan är bindande.

Kurstid: 8 timmar

Bevis: Kompetensbevis med foto utfärdas efter kursens slut.