logotyp
XL-BYGG Lundgrens

STÄLLNINGSBYGGNAD nybörjare

Enligt AFS 2013:4 skall uppförande, väsentlig ändring och nedmontering av en ställning ledas av en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete.

Denne skall ha genomgått allmän eller särskild utbildning och skall ha minst den teoretiska utbildningsnivå de som utför arbetet har. De som utför arbetet skall ha utbildning eller särskild information för det arbete som skall utföras och de särskilda risker detta kan medföra, enligt något av nedan angivna alternativ: Särskild information (< 2 m), Allmän utbildning (2–9 m).

 

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som inte har någon eller liten erfarenhet eller utbildning gällande att montera, förändra och demontera ställningar med en höjd på 2–9 m eller som leder detta arbete.

 

Kursinnehåll:

Genomgång av lagar och regler

Val av ställning

Ställningstyper

Ställningens delar

Riskbedömning

Säkerhet runt ställningen

Personligt fallskydd

Planering av arbetet

Plan för uppförande

Användning och nedmontering av ställning

Förankring av ställningen

Väderskydd

 

Efter kursen:

Efter kursen skall eleven känna till Arbetsmiljöverkets föreskrifter för ställningsbyggnation upp till 9 meter. Eleven skall känna till material, märkning och hantering av ställningskomponenter. Eleven skall under utbildningstiden bygga en ställning med 2 trapptorn.

 

Bokning: Anmälan sker till din säljare eller i butik alt. skicka ett mail till charlotta@lundgrens.xlbygg.se. Anmälan är bindande.

Kurstid: 8 timmar.

Bevis: Kompetensbevis med foto erhålles när kursen är avslutad. Giltigt i 5 år.

 

Kursen följer Arbetsmiljöverkets regler AFS 2004:4, AFS 1999:3, AFS 2013:4, AFS 1981:14.