logotyp
XL-BYGG Lundgrens

STÄLLNINGSBYGGNAD fortsättning

Enligt AFS 2013:4 skall uppförande, väsentlig ändring och nedmontering av en ställning ledas av en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Denne skall ha genomgått allmän eller särskild utbildning och skall ha minst den teoretiska utbildningsnivå de som utför arbetet har. De som utför arbetet skall ha fått särskild information respektive lämplig utbildning för det arbete som skall utföras och de särskilda risker detta kan medföra, enligt något av nedan angivna alternativ: Särskild information (<2m), Allmän utbildning (2–9 m).

 

Målgrupp:

Kursen vänder sig till er som har erfarenhet av montering, förändring och demontering av ställning med en höjd på 2–9 m eller som leder detta arbete.

 

Kursinnehåll:

Genomgång av lagar och regler

Val av ställning

Ställningstyper

Ställningens delar

Riskbedömning

Säkerhet runt ställningen

Personligt fallskydd

Planering av arbetet

Plan för uppförande

Användning och nedmontering av ställning

Förankring av ställningen

Väderskydd

Praktisk övning: Uppbyggnad och

nedmontering av ställning

Praktisk övning: Personligt fallskydd

 

Efter kursen:

Eleven ska känna till Arbetsmiljöverkets föreskrifter för ställningsbyggnation upp till nio meter. Eleven ska känna till rekommenderade och föreskrivna säkerhetsåtgärder. Eleven ska känna till material, märkning, och hantering av ställningskomponenter. Eleven ska känna till kontroll och dokumentationskrav. Eleven ska ha tillämpat dessa kunskaper i praktiken.

 

Bokning: Anmälan sker till din säljare eller i butik. Anmälan är bindande.

Kurstid: 16 timmar varav 8 timmar teori och 8 timmar praktik. Fallskyddsövning ingår.

Bevis: Kompetensbevis med foto erhålles när kursen är avslutad. Giltigt i 5 år.