logotyp
XL-BYGG Lundgrens

SÄKRA LYFT, LYFTUTBILDNING

Enligt AFS 2006:6 29 § får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning.

Vidare beskriver 24–25 § att: ”Om en operatör av en anordning för lyft av fritt hängande last inte har fullgod sikt över hela lyft området, antingen direkt eller med hjälputrustning, skall en person med kompetens för uppgiften stå i direktkontakt med operatören och vägleda denne. Arbetet skall organiseras så att lasten inte kan röra sig på ett farligt sätt. Den som gör fast eller lossar en last för hand skall kunna göra det på ett säkert sätt genom att ha kontroll över lyftanordningen eller stå i direkt kontakt med den som manövrerar lyftanordningen.

 

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla personer som hanterar och transporterar olika material med hjälp av kran och travers. Den riktar sig till den som kopplar olika laster, fungerar som signalman och dirigerar kranförare.

 

Kursinnehåll:

Lagar och föreskrifter

Planering av lyftarbeten

Riskbedömning

Lastsäkring

Överlastdon och gränsbrytare

Personligt fallskydd

Personlyft

Kollisionsrisk

Val av lyftanordning och lyftredskap

Hissar

Lastkopplare och signalman

Säkerhetskontroll och underhåll

 

Efter kursen:

Efter kursen ska eleven känna till risker, säkerhet och tillämpning av Arbetsmiljöverkets föreskrifter och rekommendationer.

 

Bokning: Anmälan sker till din säljare eller i butik alt. skicka ett mail till charlotta@lundgrens.xlbygg.se. Anmälan är bindande.

Kurstid: 4 timmar teori och praktik.

Bevis: Kompetensbevis med foto erhålles när kursen är avslutad.

 

Vår utbildning följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter i AFS 2006:6 AFS 2006:4, AFS 1999:3, AFS 1981:15 och AFS 2006:7.