logotyp
XL-BYGG Lundgrens

HLR OCH GRUNDLÄGGANDE OLYCKSHANTERING

När någon faller ihop helt plötsligt så är det de första minuterna som är viktiga dvs. om personen har någon framtid.

Vet du var närmaste hjärtstartare finns? Vet du hur den fungerar? Varje år drabbas 10 000 personer av ett hjärtstopp utanför sjukhus. Behandling påbörjas på ca 5 000. Årligen räddas ca 500 människor till livet efter plötsligt oväntade hjärtstopp utanför sjukhus. När någon faller ihop helt plötsligt så är det dom första minuterna som är viktiga för hur det ska se ut i framtiden – om personen har någon framtid. Tyvärr är många personer rädda att göra fel eller så vågar man inte försöka hjälpa en medmänniska.

 

Målgrupp:

Företag och organisationer som vill kunna hantera akut omhändertagande och liknande krissituationer på arbetsplats. Utbildningen är upplagd efter kraven i AFS 1999:7, inga förkunskaper krävs.

 

Kursinnehåll:

Genomgång av metoder och hantering av andningsstopp och hjärtstopp

Hantering av andningsstopp

Hantering av hjärtstopp

Användning av hjärtstartare

 

Efter kursen:

Efter kursen ska eleven ha kunskap att hantera andningsstopp. Efter kursen ska eleven ha kunskap att hantera ett hjärtstopp. Eleven ska kunna hantera hjärtstartare. Eleven ska tydligt kunna larma räddningstjänst. Eleven skall känna till grundläggande agerande vid olycka.

 

Bokning: Anmälan sker till din säljare eller i butik alt. skicka ett mail till charlotta@lundgrens.xlbygg.se. Anmälan är bindande.

Kurstid: 4 timmar.

Bevis: Kompetensbevis med foto erhålles när kursen är avslutad.