logotyp
XL-BYGG Lundgrens

HETA ARBETEN

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvarig med återkommande arbetsuppgift att utfärda tillstånd för heta arbeten ska vara behörig, det vill säga genomgått utbildning för uppgiften.

Brandvakten som ska bevaka att brand ej uppstår ska ha ett giltigt certifikat för heta arbeten. Giltighetstiden för ett certifikat är fem år. Tillståndsansvarige är den som skriver på tillståndslista för heta arbeten (vanligtvis beställaren eller utsedd person av denna) ska ha giltigt certifikat om arbetsuppgiften att utfärda tillstånd är återkommande (mer än två gånger per år). Läs även AFS 2003:3, föreskrifter. 

 

Målgrupp:

Alla som utför heta arbeten, d.v.s. tillståndsgivare, brandvakt och hetarbetare*. (* Hetarbete = Brandfarligt arbete på tillfällig arbetsplats)

 

Kursinnehåll:

Arbetsmiljöplanen

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter

Brandkunskap

Organisation på tillfällig arbetsplats

Dokumentation

Praktisk övning

 

Efter kursen:

Eleven skall och ha goda kunskaper när det gäller brandfarliga heta arbeten och ska följa gällande säkerhetsföreskrifter.

 

Bokning: Anmälan sker till din säljare eller i butik alt. skicka ett mail till charlotta@lundgrens.xlbygg.se. Anmälan är bindande.

Kurstid: 6,5 timmar.

Bevis: Kompetensbevis med foto erhålles när kursen är avslutad. Giltigt i 5 år.

 

Kurskrav och certifiering sker via Brandskyddsföreningen Sverige.